Kolimisfirma vastutus


Turvaliselt vanast kodust uude koju Vastutus

Vastutame endale võetud kohustuste õigeaegse täitmise eest ja tagame kõrge kvaliteedi kõigile meie poolt pakutavatele teenustele. Suur kogemustepagas, usaldusväärsed ja kogenud kolimisspetsialistid ja koostööpartnerid aitavad meil kolimise muuta võimalikult valutuks. Oleme alati ausad üksteise ja klientide vastu. Tagame sõbraliku ja professionaalse teeninduse ning infovahetuse kõigi huvipoolte vahel.


Väljavõte teenuste üldtingimustest.

2. KOLIMISFIRMA VASTUTUS

2.1. Kolimisfirma vastutab kolitava vara kahjustumise või kaotsimineku eest.
2.2. Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu Kolimisfirma ei hüvita.
2.3. Kõik kolitava vara kahjustumist või kadumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab Klient esitama Kolimisfirmale kirjalikus vormis.
2.4. Kui vara tavapärasel vastuvõtmisel Kliendi poolt polnud kahjustumist võimalik tuvastada, siis on Kliendil võimalik esitada kolimisfirmale pretensioon või kahjunõue hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul peale vara üleandmist.
2.5. Kolimisfirmal on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda kahjustunud vara näitamist.
2.6. Kolimisfirma ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kolimisfirma ei saanud mõjutada ning mille saabumist Kolimisfirma ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Üldtingimuste terviktekst on kättesaadav SIIT

Kolimiseni!


Milliseid teenuseid pakume? Miks peaksid valima just meid? Saada hinnapäring